Nettverkssamling for samisk trosopplæring

Påmelding og program samisk trosopplæring

Tema: Samisk trosopplæring i praksis  23.11.17  kl. 9.00 – 14.00

Samisk kirkeråds lokaler, Stakkevollveien 41, møtelokaler i 2. etg. Innenfor kantina.

 

PÅMELDING sendes pr e-post til Tove-Lill L. Magga

tm884@kirken.no eller pr telefon 23081233

eller Vidar Andersen tlf 23081236

 

Frist: mandag den 21 nov.

 

PROGRAM

08.30   Velkommen m/ andakt

09.00 - 09.30  Om samisk trosopplæring v/ Tove-Lill L. Magga. SKR

 

09.30 - 11.00  Meerke Krihke Leine Bientie. Saemien Åålmege.

Innledning (45 min) til Samtale om utfordringer og muligheter i det praktiske arbeidet lokalt.

11.00 - 11.30  Kaffepause m/ frukt

11.30 - 12.30  Karen Anne Sara Utsi. Kautokeino menighet. Innledning (45 min) til Samtale om utfordringer og muligheter i det praktiske arbeidet lokalt.

12.30 - 13.15  Lunsj

13.15 - 14.00  Innspill til revisjon av Strategiplan for samisk kirkeliv;  Samisk trosopplæring

Innledning til samtale;  Tove-Lill L. Magga SKR (15.min)

 

 

Målgruppe for seminaret er:  Ansatte i menighetene eller på bispedømmenivå med ansvar for samisk trosopplæring, samt friville og foresatte.

 

Reise og opphold: Seminaret er gratis og det vil bli servert lunsj og kaffe.

Deltakerne må selv bestille og dekke reise og opphold.

 

Mål for nettverkssamlinga:

Utvikling innenfor det praktiske arbeidet med trosopplæring på samisk. Fokus på hvordan menighetspedagoger som bruker et eller flere av de samiske språkene i trosopplæringa, kan finne frem til gode løsninger for det praktiske arbeidet.

 

Kontaktperson Samisk kirkeråd:

Tove-Lill Labahå Magga.

Tlf: 23081233  e-post: tm884@kirken.noe-post:  tm884@kirken.no

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no