Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Prosjektmidler til revitalisering av samisk salmesang - ny søknadsfrist 29. august

Samisk kirkeråd lyser ut kr 65 000,- i prosjektmidler til tiltak som bidrar til at tradisjonell samisk salmesang anerkjennes, styrkes og videreutvikles som samisk tradisjonsmusikkform.

Det ytes i utgangspunktet inntil kr 20 000,- til enkeltprosjekt som:

 -          bidrar til tradisjonsoverføring, vitalisering og synliggjøring av tradisjonelle samiske salmesangformer (herunder også læstadiansk salmesang på norsk).

-          har element av arena- og nettverksbygging, evt. metode- og fagutvikling.

-          formidler forståelse av salmesang som samisk musikkform med fokus på stemmebruk, intonasjon, tempo, tonespråk m.m..

-          underbygger salmesangens funksjon som tros- og kulturuttrykk i samiske samfunn.

-          har lokal forankring med mulig overføringsverdi til andre geografiske områder.

 

Prosjektsøknad må inneholde prosjektbeskrivelse som beskriver mål, tiltak, arbeidsformer, organisering, framdriftsplan og budsjett. Prosjektet gjennomføres 2016/2017. Ved prosjektslutt leveres rapport og regnskap. Det ytes ikke konsertstøtte, støtte til eksisterende tiltak, plateutgivelser eller artiststøtte.

                                   

Ny søknadsfrist 29. august

 

Søknad sendes til: 

 

Post: 

Kirkerådet

v/Samisk kirkeråd

Pb 799 Sentrum 

0106 Oslo 

 

Epost: 

post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no