Utdanningsstipend for teologistudenter

Den norske kirkes rekrutteringsprosjekt i Nord-Norge utlyser stipend til teologistudenter.


UiT - Norges arktiske universitet tilbyr profesjonsstudium i teologi. Sammen med studier ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) kvalifiserer dette til prestetjeneste i Den norske kirke.

Inntil kr. 20.000. - gis i utdanningsstipend for nye studenter som begynner på profesjonsstudiet i teologi høsten 2016 på bachelornivå eller masternivå.

Regler for utdanningsstipend på profesjonsstudiet i teologi ved UiT Norges arktiske universitet
For nye studenter som begynner på profesjonsstudiet i teologi ved Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2016 på bachelor- eller masternivå, kan en søke om kr 10.000 i utdanningsstipend desember 2016 etter bestått 30 studiepoeng teologi, og nye kr 10.000 i juni 2017 ved bestått ytterligere 30 studiepoeng i teologi. Positivt svar forutsetter tilstedeværelse i undervisningen.

Det deles ut totalt inntil kr. 100.000. - i studiestipend i 2016 og ytterligere 100.000. - kr i 2017. Hver søker kan søke på inntil kr 10.000. - kr. hvert semester, i alt inntil kr 20.000. – kr til hver søker.

Er det flere enn 10 søkere pr. semester blir stipendet redusert i forhold til den totale potten. Det må søkes innen to uker etter eksamensresultatet er kunngjort til Kirkelig utdanningssenter nord kun@kun.uit.no som administrerer søknadene. Det er Den norske kirkes rekrutteringsprosjekt i Nord-Norge som deler ut stipendene.

Informasjon
Mer informasjon om studiet finner du på UiTs nettsider.


For bachelorgrad i studieretning teologi: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=279504  


For mastergrad i studieretning teologi: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=269090


Mer om regler for profesjonsstudiet finner du på Kirkelig utdanningssenters hjemmeside: https://uit.no/kun

Søking og opptak: https://uit.no/utdanning/opptak


Kontaktperson faglig: Espen Dahl, epost espen.dahl@uit.no


Studiekonsulent: Siv Aina Hansen, epost siv.aina.hansen@uit.no


Søknadsfrist 15. april på profesjonsstudiet. 1. juni for enkeltemner.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no