Plan for samisk trosopplæring

Våren 2011 ble Plan for samisk trosopplæring lansert på alle de tre samiske språkene.

Plan for samisk trosopplæring er vedtatt av Samisk kirkeråd i 2010 og er et supplement til Gud gir – Vi deler, som Kirkemøtet vedtok i 2009.

Planheftet inneholder norsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk versjon av Plan for samisk trosopplæring, samt nordsamisk oversettelse av Gud gir – vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke.

Last ned ønsket utgave av Plan for samisk trosopplæring (pdf):

>> Nordsamisk

>> Lulesamisk

>> Sørsamisk

>> Norsk (bokmål)

>> Oskkuoahpahusplána - (Plan for trosopplæring på nordsamisk)

 

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no