Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Åpen høring: Samisk kirkelig valgmøte

Samisk kirkeråd sender i disse dager høring om forslag på Samisk kirkelig valgmøte for Den norske kirke. Det er åpent for alle å komme med innspill.

Vedlagt er høringsbrev som sendes ut til aktuelle høringsorganer og høringsnotat med forslag som inneholder redegjørelse for hvilke kirkelige valg Samisk kirkelig valgmøte skal ha en rolle i, og hvordan.

Forslaget inneholder videre en redegjørelse om nominasjonsprosessene for valg av samiske representanter i Den norske kirke styringsorganer, samt om valgmøtets sammensetning og ordning for oppnevning av delegater til valgmøtet.

Utredningen vektlegger intensjonene i Strategiplan for samisk kirkeliv om hvilke oppgaver et slikt møte kan ha, blant annet drøftingsarena for aktuelle kirkelige spørsmål i det samiske samfunnet, teologiske spørsmål i en samisk sammenheng og kompetanseheving. Det er naturlig at møtet også brukes til samling om Guds ord.

I tillegg til aktuelle høringsinstanser inviteres alle til å komme med innspill til høringen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn via e-post til post.kirkeradet@kirken.no.

Høringsuttalselser kan også sendes pr. brev til: Samisk kirkeråd, Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

 

Høringsfristen er 17. februar 2017.

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no