Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samisk kirkeliv

Visjonen "livskraftig og likeverdig" handler om muligheten til å forme et eget samisk kirkeliv i Den norske kirke, samt om å være inkludert i menighetene, uansett hvor i landet man bor.

«Livskraftig og likeverdig» er visjonen for samisk kirkeliv i Den norske kirke. Målet er

  • at samisk kirkeliv får utvikle seg i pakt med samiske kristne tradisjoner og samisk selvforståelse
  • at samer gis mulighet til å forme sitt eget kirkeliv i Den norske kirke
  • at samer kan oppleve seg inkludert i sine menigheter, uansett hvor i landet de bor

Samisk kirkeliv er en naturlig del av folkekirkens fellesarv i Norge. Samene er urfolk i Norge. Det samiske tradisjonelle bosettingsområdet dekker ca. 40 % av Norges landareal. I dag bor det samer i de fleste kommuner og menigheter i landet, også i Sør-Norge.

Kirkemøtet vedtok i 2011 Strategiplan for samisk kirkeliv. Planen berører alle menigheter i Den norske kirke. Samers mulighet for å delta i kirken ut fra egen kultur og eget språk settes i sentrum. Menighetsråd og kirkelige tilsatte bes om å ta særlig ansvar for å inkludere samisk kirkeliv i gudstjenester, trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni, kirkemusikk, kirkerom og på andre områder.

Samiske språk er levende bruksspråk i Norge. Språk er viktig for menneskers identitet og trosliv. Anerkjennelse og bruk av samisk er derfor sentralt for et livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv i Den norske kirke. Dette omfatter tre offisielle samiske språk: sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer har et særlig ansvar for henholdsvis sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk kirkeliv. Det er faste gudstjenester på samisk i Oslo og Bergen. Det bor samer i alle bispedømmer.

Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Dette innebærer samarbeid over landegrensene til Sverige, Finland og Russland, samt deltakelse i internasjonalt kirkelig urfolksarbeid.

Det er skapt arenaer i kirkedemokratiet for samisk selvrepresentasjon, medbestemmelse og selvbestemmelse.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no