Samisk kirkeråd 04.06.2007 - 04.06.2007 Telefonmøte juni 2007

Protokollen fra møtet
Vedtak - Norsk
Vedtak - Samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no