Samisk kirkeråd 06.02.2001 - 07.02.2001 Fauske

Møte med inviterte gjester og markering av Samefolkets dag
Vedtak - Les om møtet

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte 06-07. februar 2001
Vedtak - Les protokollen

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no