Samisk kirkeråd 08.02.2000 - 09.02.2000 Lavangen

Saksliste

 

SKR 01/00 Årsplan 2000 for De sentralkirkelige råd

SKR 02/00 Opplysningsvesenets Fond. Tildeling 2000.

SKR 03/00 Budsjett 2000 : Forslag til budsjett for De sentralkirkelige råd.

SKR 04/00 Kompetanseutbygging og utvikling av materiell for den kirkelige undervisning på samisk. En plan for de kommende 4 år.

SKR 05/00 Fra SKR’s statutter § 2 b : Samisk kirkeråd har som oppgave : " Å bearbeide de spørsmål som kirken møter i samisk kultur, tradisjon og historie."En (førstegangs)drøfting av hva dette innebærer, på Grunnlag av notatet " ……..

SKR 06/00 Omstrukturering av arbeidet i ressursgruppen "Samisk teologi og kristendomsforståelse".

SKR 07/00 Samarbeidsavtale mellom Samisk kirkeråd og Institutt for Kristen Oppseding (IKO).

SKR 08/00 Referatsaker.

SKR 09/00 Eventuelt. Bønn for Sametinget – fast forbønnsemne i gudstjenesten i vår kirke.

 

 

 

Protokoll fra møtet 8.-9. februar 2000 i Lavangen
Vedtak - Les protokollen her

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no