Samisk kirkeråd 08.05.2007 - 09.05.2007 Kjøpsvik

Protokollen fra møtet
Vedtak - Lulesamisk
Vedtak - Norsk
Vedtak - Nordsamisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no