Samisk kirkeråd 10.05.2005 - 11.05.2005 Kautokeino

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte mai 2005
Saksdokumenter - Hent protokollen her - norsk
Saksdokumenter - Hent protokollen her - samisk
Saksdokumenter - referat fra temamøte - norsk
Saksdokumenter - Referat fra temamøte - samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no