Samisk kirkeråd 11.09.2001 - 12.09.2001 Elgå

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte i Elgå
Vedtak - Les protokollen

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no