Samisk kirkeråd 14.09.2011 - 16.09.2011 Trondheim

Protokollen fra møtet
Vedtak - Hent protokollen - norsk
Saksdokumenter - Uttalelse av oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling
Vedtak - Hent protokollen - nordsamisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no