Samisk kirkeråd 21.06.2004 - 21.06.2004 Jokkmokk

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte juni 2004
Saksdokumenter - Hent protokoller her - norsk
Saksdokumenter - Hent protokoller her - samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no