Ungdommens kirkemøte 2014

Tema for Ungdommens kirkemøte på Fredtun folkehøgskole i Tunsberg 26.-30. september 2014 var #superkristen.

Når er man egentlig kristen? Går det an å si at man er "litt kristen" eller "superkristen"? På Ungdommens kirkemøte 2014 tok utsendinger fra alle bispedømmene og fra barne- og ungdomsorganisasjoner for seg ord som superkristen, litt kristen, dårlig kristen eller god kristen.  

Her er dokumentene til UKM 2014 og møtets vedtak (pdf)

Sakslisten

Programmet for UKM 2014

Brosjyre om ungdomsdemokrati

 Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:
Gunnar Westermoen