Ungdommens kyrkjemøte 30.09 - 4.10. 2016

Her finn du saksdokumenta og vedtaka frå møtet.

 

 

UKM 01/16 Konstituering og forretningsorden
Vedtak

UKM 02/16  Orienteringssaker
- Utval for ungdomsspørsmål
- Orientering frå organisasjonane og ungdomsråda i bispedømma
- Rapport frå Kyrkjemøtedelegatane
- Rapport frå Klimatoppmøtet i Paris

UKM 03/16 Val av delegatar til Ufung og Kyrkjemøtet 2017
Vedtak

UKM 04/16 Reformator i dag
Vedtak

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik…» Om plan for kjønn og likestilling
Vedlegg: Plan for kjønn og likestilling
Vedtak

UKM 06/16 Dialog og sosiale medier
Vedtak

UKM 07/16 Rettferdiggjørelse og nåde i dag
Vedtak

UKM 08/16 Hvem er så min neste?
Vedtak

UKM 09/16 Hovudsak som skal førebuast til UKM 2017

Tillleggsdokument:
- Brosjyre om ungdomsdemokratiet i Den norske kyrkje
- Rettleing om «Slik blir ei sak behandla på UKM»

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:
Gunnar Westermoen