Animasjonsfilmer om Luthers teologi

KFUK-KFUM har laget fire grafiske animasjonsfilmer om Martin Luthers teologi i forbindelse med reformasjonsmarkeringen i 2017.

Tenåringer har valgt ut hvilke manus det skal lages film av, og temaene i de valgte filmene er: Samvittighet og mot, menneskesyn, bot og nåde, og pengebruk. Målgruppa for filmene er ungdom i alderen 15-18 år. Filmene er på 2-3 minutter hver og ligger på nettsidene til Norges KFUK-KFUM sammen med undervisnings- og samtaleopplegg.En film på 2-3 minutter må nødvendigvis forenkle og forkorte i sin framstilling av både teologi og historie. Derfor legges det ut manus med fotnoter til hver film, slik at man sammen med filmen kan finne både kilder til å lese mer og problematiseringer av filmen.

Kontaktinformasjon for DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen

Postadresse:

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum,

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Tlf: 23 08 12 00

Postadresse:
Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3,
0151 Oslo
E-post: post@norkr.no 
Tlf.: 23 08 13 00