Odal kirkelige fellesråd

Søndag 25. februar er gudstjenesten på Finnholt grendehus og ikke i Ullern kirke som det står i menighetsbladet i Sør-Odal.