Odal kirkelige fellesråd

Velkommen til ny felles hjemmeside for kirkene i Odalen! Sidene er under oppdatering og ny informasjon vil komme fortløpende. Her finner dere kontaktinformasjon og informasjon om aktiviteter og gudstjenestelivet i Odalen.