Vigsel

Kirkemøtet vedtok i januar i år (2017) ny vigselsliturgi for Den norske kirke, Vigsel 2017. Liturgien er utformet slik at den kan brukes både av likekjønnede- og ulikekjønnede par.

Den nye liturgien finner du her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ny-vigselsliturgi-vedtatt/.Både liturgien fra 2003 og fra 2017 kan velges av brudeparet.

Det er presten/vigsler som skal ta kontakt med brudeparet og avklare hvilken liturgi paret ønsker. (Denne delen av siden er under bearbeiding. Det som ellers står på hjemmesiden om vigsel er også under revisjon.)