Roan menighet

Kontaktinformasjon for Roan menighet

Kirkekontoret i Roan ligger
i andre etasjen på COOP-butikken
i Roan sentrum.

Kontoradresse:  Storflotta
Roansveien 9, 
7180 Roan.

E-post:
kirkekontoret@roan-kirken.no .
Telefon: 72 53 77 18 
Telefon- og besøkstid: 
Mandag-onsdag 09-15