Våler fellesråd

MENIGHETSBLADET PÅ NETT

Fom. Januar 2017 vil menighetsbladet bli gjort tilgjengelig på nett samtidig med (eller noe før) den trykte utgaven kommer i postkassene. Årgangene 2016, 2015 og 2014 er nå tilgjengelige i sin helhet. Bruk de blå linkene nedenfor.


Sitat

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

1. Kor, 2

Nettsider under utarbeidelse!

Husk at nettsidene ikke er helt ferdige ennå!

Les mer

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:00
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net