Vardåsen menighet

Kontaktinformasjon for Vardåsen menighet

Vardåsen kirke ligger på Borgen, like ved Borgen ungdomsskole.

Adresse: 

Vardefaret 40, 1388 Borgen

E-post: vardasen.menighet.asker@kirken.no

Telefon: 6678 6100