Bakklandet og Lademoen menigheter

MENIGHETSMØTER OM SOKNESAMMENSLÅING

Bakke kirke 3. desember kl. 12.00 og Lademoen kirke 10. desember kl. 12.00.


Språkkafé / Language café

Språkkafeen starter opp igjen etter sommerferien mandag den 28. august 2017. Da starter både Kvinners språkkafé og Lademoen språkkafé på samme dag. Ellers følger språkkafeen stort sett skolens kalender.

Les mer

Sitat

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29, 11.

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no