Informasjon i forbindelse med korona

Regjeringen har lagt fram endringer i anbefalinger og regelverk for nasjonalt tiltaksnivå, som gjelder fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og fram til 12. april. På bakgrunn av de generelle anbefalingene om å avlyse alle fysiske arrangementer som ikke er nødvendige. På den bakgrunn anbefaler Kirkerådet, KA, Bispemøtet og Norges Kirkevergelag at alle påskens gudstjenester avlyses som fysiske arrangement. Nye smittevernregler og annen oppdatert informasjon finnes på kirken.no/korona.