Kirken på Arendalsuka

Kirken var tilstede på Arendalsuka med Kirkeskipet. Se opptak alle samtalene her.

Finn frem i programmet

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Trefoldighetskirkens program

 

Kirken på Arendalsuka

I år som før var det seilskuta Fryden som var Kirkeskipet, med spennende folk, samtaler og opplevelser. Nytt av året, for å ivareta godt smittevern og få plass til flere etter gjeldende smittevernregler, var at skonnerten Aida lå langs Fryden og fungerte som scenebåt. 

Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken var også på plass som samarbeidspartnere og i år som i fjor var kaffen alltid varm og nytraktet og vaflene nystekte og fulle av kjærlighet og omtanke. 

Under følger en oversikt over de arrangementene som falt inn under "Kirken på Arendalsuka". For mer informasjon, klikk på lenken i hver oppføring som går rett til Facebook-arrangementet. Eller se arendalsuka.no. 

I tillegg til arrangementene på Kirkeskipet skjedde det også mye i Trefoldighetskirken denne uka. Trefoldighetskirkens program finner du ved å klikke her

 

Programmet

Mandag

16.30: Har vi berøringsangst for religion?

Hva vil den neste fireårsperioden bety for det livssynsåpne samfunnet? Hvorfor har religion blitt en så privat sak i Norge? Har rommet for tro og trosuttrykk blitt for lite? Er det en berøringsangst for tro og religion i den offentlige samtalen?

Samtaledeltagere:
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (H)
Kari Henriksen, stortingsrepresentant (Ap)
Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Tirsdag

09.00: Hva slags verdier trenger vi? NB i Trefoldighetskirken!

Oljefondet skaper enorme finansielle verdier på vegne av det norske folk. Som verdens største enkeltaksjonær har fondet også en viktig stemme ute i verden.
 
Hvilke verdier ligger til grunn når Oljefondets ansatte verden over går på jobb? Hvilke verdier tok Oljefondsjef Nicolai Tangen med seg da han startet i jobben? Og hvordan bruker fondet sin posisjon til å bidra til en bærekraftig verdiskaping ute i verden?
 
Sjef i Oljefondet Nicolai Tangen og preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit møtes til en samtale om økonomiske, menneskelige og samfunnsmessige verdier.
 
Samtalen ledes av Elise Kruse, konstituert religionsredaktør i avisen Vårt Land.

Se opptak av samtalen her.

11.00: Kirkens Nødhjelp: Kunne vi vært oss selv nok?

Covid-19 pandemien har rammet verden og lokalsamfunn ulikt. Verdens håndtering av krisen har forsterker disse ulikhetene. Forskning, utvikling og produksjon av vaksiner skjer i de rike og mektige landene, og det er i disse landene vaksineringen har kommet lengst.

Verdens helseorganisasjon gjentar i sine daglige oppdateringer at det er god pandemihåndtering å sikre at smitte avskjæres så mange steder som mulig for å hindre at viruset muterer til former som vaksinene ikke virker like godt mot. Likevel har stater inngått bilaterale avtaler med vaksineprodusenter og underminert COVAX, det internasjonale samarbeidet for rettferdig fordeling av vaksiner ledet av Norge.

Det blir ikke produsert nok vaksiner. President Biden har annonsert at han vil støtte et midlertidig unntak av patentretthetene i WHO sitt TRIPs råd så lenge pandemien pågår. Det gjenstår å se om dette vil føre frem i WTO og om vaksinene vil nå ut til helsearbeidere og sårbare grupper i alle land innen rimelig tid.
Nå tar stater til orde for en FN-konvensjon for pandemihåndtering slik at global helseinnsats skal kunne planlegges med klarere forpliktelser til internasjonalt samarbeid, privat sektor og staters ansvar.
Hvordan har vi i Norge balansert det å bidra internasjonalt samtidig som vi har beskyttet egne innbyggere?
 
Samtaledeltagere:
Dag-Inge-Ulstein, Bistandsminister, KrF
Anne Beathe Tvinnereim, Nestleder, SP
Petter Eide, Stortingsrepresentant, SV
Dagfinn Høybråten, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
Camilla Viken, Generalsekretær, UNICEF
Birgitte Lange, Generalsekretær, Redd Barna
 

13.30: Hvordan sikrer vi tillitssamfunnet?

Har korona-erfaringene påvirket tilliten i samfunnet? Er det helt nye grupper som nå faller utenfor? Den mer generelle samfunnsmessige utviklingen er preget av økt polarisering, både politisk, religiøst og i sterkere motsetninger mellom by og land.

Den norske kirke ønsker å bidra til å etablere en felles satsing for å synliggjøre sivilsamfunnets rolle i en «ny normal», og inviterer til en samtale om hvordan det kan skje.

Samtaledeltagere:
Gjermund Løyning, direktør for politikk NHO
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (H)
Solveig Skaugvoll Foss, stortingskandidat (SV)
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder, Kirkerådet

Samtalen ledes av Elise Kruse, konstituert religionsredaktør i Avisen Vårt Land.

Se opptak av samtalen her.

16.30: Er det trygt å endre tro?

Hvem kan avgjøre om en konvertering er reell? Hvilke kriterier skal ligge til grunn for å gi   mennesker opphold på bakgrunn av religiøs omvendelse?

Hvordan møter norske utlendingsmyndigheter og den norske politiske virkeligheten mennesker som hevder å ha konvertert og som derfor kan risikere livet om de sendes tilbake til sitt opprinnelsesland?

Samtaledeltagere
Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver/talsperson, NOAS
Geir Sigbjørn Toskedal, stortingsrepresentant, KrF
Lemma Desta, rådgiver Norges Kristne Råd

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og RIA - Rettferdighet i asylpolitikken.

Se opptak av samtalen her.

 

Onsdag

08.30: Kirkens Nødhjelp: Hvilket parti har den beste utviklingspolitikken?

Velkommen til debatt om utviklingspolitikk! Vi spør: hvilket parti har den beste utviklingspolitikken? Kirkens Nødhjelp har evaluert alle partienes programmer og vil utfordre partiene på hva slags utviklingspolitikk de vil føre etter valget. Det vil være et ekstra fokus på klima, skatt, utvikling og bistand.

 

11.00: Hans Nielsen Hauge i et «glokalt» perspektiv

Hvordan har Hans Nielsen Hauges prinsipper påvirket norsk næringsliv, og hvordan kan man ta med arven etter Hauge globalt?

Hva vi kan lære av Hauge og hans prinsipper i arbeidet med å skape et mer ansvarlig næringsliv?

Samtaledeltagere:
Dag Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
Ola Grytten, professor NHH
Heidi Furustøl, daglig leder, Etisk handel Norge
Rune Øygard, Misjonsalliansen - CEO, Mission Alliance Business Development
Kjetil Wiedswang, kommentator Dagens Næringsliv

Samtalen ledes av Berit Aalborg, politisk redaktør i avisen Vårt Land.

Arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd.

Se opptak av samtalen her.

13.30: Mellom apati og håp: Min rolle i møte med miljø- og klimautfordringene

Når arter forsvinner, havet forsøples og klimaet endrer seg; hva kan jeg gjøre? Trenger vi mer kunnskap og teknologi eller trenger vi visjoner, samarbeid, tro og håp? Og hva er din rolle i dette? Vi spør en kirkeleder, en håpsbygger, en kunnskapsformidler, en religiøs nettverksbygger og en ung aktivist som vil forandre verden.

Samtaledeltagere:
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke
Anne Skauen/ Solveig Egeland, Håpets katedral
Anders Bjartnes, Norsk Klimastiftelse
Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL
Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker

Samtalen ledes av Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør i avisen Vårt Land

Se opptak av samtalen her.

16.30: Rom for refleksjon: Preses møter unge prester

Hvordan er det å være ung prest i dag? Hvordan har presterollen - og kirkens forhold til samfunnet rundt - endret seg? Hva kan unge prester i dag ta med seg, og hva må de gjøre annerledes?

Leif Oma ble ordinert til prest sommeren 2021 og er sykehusprest ved Haraldsplass diakonale sykehus. 

Christine Josephine Andreassen ble ordinert til prest sommerent 2021 og er kapellan i Ris menighet i Oslo.

Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke og har tidligere hatt en rekke lederstillinger i kirken nasjonalt og internasjonalt. Han ble ordinert til prest i 1988, før noen av prestene han møter i denne samtalen ble født.

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Se opptak av samtalen her.

 

Torsdag

08.30: Kirkens Nødhjelp: 600 milliarder dollar og global utvikling

Statlig myndigheter mister omlag 600 milliarder i skatteunngåelse og -unndragelse.
Hvordan kan politikerne stoppe denne lekkasjon av penger som kunne finansiert skole, vaksiner og andre velferdsgoder?
 

[AVLYST] 11.00: Helt ærlig om det livssynsåpne samfunnet

“Det livssynsåpne samfunn” het utredningen som kom om norsk tros- og livssynspolitikk i 2013. 
Et grunnleggende prinsipp i utredningen var “Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom” noe som står i kontrast til en del av debattene vi har sett om id-feiring på NRK, Studentprestenes plass på NTNU, Hijab-forbud mm. Prinsippet handler grunnleggende om deg og meg, om alle som er innbyggere i Norge. I denne samtalen vil vi ha fokus på hvordan og hvorfor bygge et livssynsåpent samfunn som inviterer mennesker inn i fellesskap med hele seg, sin tro og identitet. 

Samtaledeltagere
Anne Anita Lillebø (Ledende studentprest ved Universitetet i Oslo, del av etableringen av Livssynssenteret)
Hawa Muuse, daglig leder, Stiftelsen 10. august, 10. august 2019 ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept og Al-Noor-moskeen i Bærum utsatt for et terrorangrep. Stiftelsen bygger et minne og kunnskapssenter der angrepet mot moskeen skjedde. 
Øivind Mehl Landmark virksomhetsleder KFUK-KFUM Forandringshuset, Forandringshuset er del av KFUK-KFUMs livssynsåpne diakonale arbeid. 
Ung deltaker på KFUK-KFUM ambassadørprogram.

Vi inviterer til samtale om hvordan vi kan bygge et livssynsåpent samfunn som inviterer mennesker inn i fellesskap med hele seg, sin tro og identitet.

Helt ærlig er et dialogkonsept utviklet av ungdomsarbeidet i Bøler kirke sammen med KFUK-KFUM Norge, med midler fra Oslo bispedømmeråd og kirkerådet

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

13.30: Kirkens rolle i beredskaps- og krisearbeid

Kirken er, i større grad enn mange er klar over, en del av Norges beredskap både nasjonalt og internasjonalt. Klarer vi å være et møtepunkt og en støtte for hele lokalsamfunnet, uavhengig av tro?

Samtaledeltagere:

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
Jakob Furuseth, sokneprest i Gjerdrum
Line Kvalvaag, sjømannsprest/beredskapskoordinator, Sjømannskirken
Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet

Samtalen ledes av Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt i KA.

Arrangeres i samarbeid med KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Se opptak av samtalen her.

[AVLYST] 16.30: Rom for refleksjon: Meningen med livet

Hva er meningen med livet? Er meningen med livet å oppnå lykke? Er det nok å bare oppleve mening, eller må det noe mer enn bare opplevelsen til for at livet skal være meningsfullt? Er meningen med livet noe som varierer fra individ til individ, eller er det mulig å enes om et svar på spørsmålet?

Biskop Stein Reinertsen møter filosof Einar Duenger Bøhn til samtale om meningen med livet. Magne Vik Bjørkøy leder samtalen.

 

Trefoldighetskirkens program

Onsdag og torsdag holdes morgensang kl 08.30.

Mandag-torsdag skapes et vakkert pusterom med stemningsfulle lunsjkonserter kl. 12.30.  

Og mandag-torsdag inviteres det til gudstjeneste, kl. 19.00 mandag og kl. 20.00 øvrige dager.

For detaljert program og informasjon, se Kirkeskipets Facebookside

 

Håper vi ses i Arendal!

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"