Kirken på Arendalsuka

Som tidligere år ankrer Kirkeskipet opp i Pollen under Arendalsuka. Her kan du finne hvilepulsen, lytte til eller delta i gode samtaler. Og selvfølgelig spise vafler eller nyte en god kopp kaffe.

I år som sist er det seilskuta Fryden som er Kirkeskipet, med spennende folk, samtaler og opplevelser. Nytt av året, for å ivareta godt smittevern og få plass til flere etter gjeldende smittevernregler, er at skonnerten Aida ligger langs Fryden og fungerer som scenebåt. 

Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken er også på plass som samarbeidspartnere og i år som i fjor er kaffen alltid varm og nytraktet og vaflene nystekte og fulle av kjærlighet og omtanke. 

Under følger en oversikt over de arrangementene som faller inn under "kirken på Arendalsuka". For mer informasjon, klikk på lenken i hver oppføring som går rett til Facebook-arrangementet. Eller se arendalsuka.no. 

I tillegg til arrangementene på Kirkeskipet skjer det også mye i Trefoldighetskirken denne uka. 

Onsdag og torsdag holdes morgensang kl 08.30.

Mandag-torsdag skapes et vakkert pusterom med stemningsfulle lunsjkonserter kl. 12.30.  

Og mandag-torsdag inviteres det til gudstjeneste, kl. 19.00 mandag og kl. 20.00 øvrige dager.

På Kirkeskipet er det i utgangspunktet fire faste arrangementstidspunkter hver dag: 8.30, 11.00, 13.30 og 16.30, men noen få arrangementer kan avvike fra dette.

 

 

Mandag

16.30: Har vi berøringsangst for religion?

Hva vil den neste fireårsperioden bety for det livssynsåpne samfunnet? Hvorfor har religion blitt en så privat sak i Norge? Har rommet for tro og trosuttrykk blitt for lite? Er det en berøringsangst for tro og religion i den offentlige samtalen?

Samtaledeltagere:
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (H)
Kari Henriksen, stortingsrepresentant (Ap)
Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

 

Tirsdag

09.00: Hva slags verdier trenger vi? NB i Trefoldighetskirken!

Samfunnet er avhengig av at verdier skapes før de deles. Norge er blitt et rikt land med små forskjeller. Likevel har ulikheten mellom de med mest og de med minst økt både her hjemme og ute i verden. Dette kan utfordre tilliten mellom folk og land, og by på nye etiske utfordringer i samfunnet.

Betyr dette at økonomiske verdier i seg selv er en trussel mot menneskeverdet i samfunnet? Eller finnes det en måte å både sikre verdiskaping og samskaping i Norge og resten av verden.

Sjef i Oljefondet Nicolai Tangen og preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit møtes til en samtale om verdier. Både økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige, i Norge og verden. Samtalen ledes av Elise Kruse, konstituert religionsredaktør i Avisen Vårt Land.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

11.00: Kirkens Nødhjelp: Kunne vi vært oss selv nok?

Covid-19 pandemien har rammet verden og lokalsamfunn ulikt. Verdens håndtering av krisen har forsterker disse ulikhetene. Forskning, utvikling og produksjon av vaksiner skjer i de rike og mektige landene, og det er i disse landene vaksineringen har kommet lengst.
Verdens helseorganisasjon gjentar i sine daglige oppdateringer at det er god pandemihåndtering å sikre at smitte avskjæres så mange steder som mulig for å hindre at viruset muterer til former som vaksinene ikke virker like godt mot. Likevel har stater inngått bilaterale avtaler med vaksineprodusenter og underminert COVAX, det internasjonale samarbeidet for rettferdig fordeling av vaksiner ledet av Norge.
Det blir ikke produsert nok vaksiner. President Biden har annonsert at han vil støtte et midlertidig unntak av patentretthetene i WHO sitt TRIPs råd så lenge pandemien pågår. Det gjenstår å se om dette vil føre frem i WTO og om vaksinene vil nå ut til helsearbeidere og sårbare grupper i alle land innen rimelig tid.
Nå tar stater til orde for en FN-konvensjon for pandemihåndtering slik at global helseinnsats skal kunne planlegges med klarere forpliktelser til internasjonalt samarbeid, privat sektor og staters ansvar.
Hvordan har vi i Norge balansert det å bidra internasjonalt samtidig som vi har beskyttet egne innbyggere?
 
Samtaledeltagere:
Dag-Inge-Ulstein, Bistandsminister, KrF
Anne Beathe Tvinnereim, Nestleder, SP
Petter Eide, Stortingsrepresentant, SV
Dagfinn Høybråten, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
Camilla Viken, Generalsekretær, UNICEF
Birgitte Lange, Generalsekretær, Redd Barna
 

13.30: Hvordan sikrer vi tillitssamfunnet?

Har korona-erfaringene påvirket tilliten i samfunnet? Er det helt nye grupper som nå faller utenfor? Den mer generelle samfunnsmessige utviklingen er preget av økt polarisering, både politisk, religiøst og i sterkere motsetninger mellom by og land.

Den norske kirke ønsker å bidra til å etablere en felles satsing for å synliggjøre sivilsamfunnets rolle i en «ny normal», og inviterer til en samtale om hvordan det kan skje.

Samtaledeltagere:
Gjermund Løyning, direktør for politikk NHO
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (H)
Solveig Skaugvoll Foss, stortingskandidat (SV)
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder, Kirkerådet

Samtalen ledes av Elise Kruse, religionsredaktør i avisen Vårt Land.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

16.30: Er det trygt å endre tro?

Hvem kan avgjøre om en konvertering er reell? Hvilke kriterier skal ligge til grunn for å gi   mennesker opphold på bakgrunn av religiøs omvendelse?

Hvordan møter norske utlendingsmyndigheter og den norske politiske virkeligheten mennesker som hevder å ha konvertert og som derfor kan risikere livet om de sendes tilbake til sitt opprinnelsesland?

Samtaledeltagere
Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver/talsperson, NOAS
Geir Sigbjørn Toskedal, stortingsrepresentant, KrF
Lemma Desta, rådgiver Norges Kristne Råd

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og RIA - Rettferdighet i asylpolitikken.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

 

Onsdag

08.30: Kirkens Nødhjelp: Hvilket parti har den beste utviklingspolitikken?

Velkommen til debatt om utviklingspolitikk! Vi spør: hvilket parti har den beste utviklingspolitikken? Kirkens Nødhjelp har evaluert alle partienes programmer og vil utfordre partiene på hva slags utviklingspolitikk de vil føre etter valget. Det vil være et ekstra fokus på klima, skatt, utvikling og bistand.

Arrangementet strømmes på Kirkeskipets Facebookside

11.00: Hans Nielsen Hauge i et «glokalt» perspektiv

Hvordan har Hans Nielsen Hauges prinsipper påvirket norsk næringsliv, og hvordan kan man ta med arven etter Hauge globalt?

Hva vi kan lære av Hauge og hans prinsipper i arbeidet med å skape et mer ansvarlig næringsliv?

Samtaledeltagere:
Dag Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
Ola Grytten, professor NHH
Heidi Furustøl, daglig leder, Etisk handel Norge
Kjetil Wiedswang, kommentator Dagens Næringsliv

Samtalen ledes av Berit Aalborg, politisk redaktør i avisen Vårt Land.

Arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

13.30: Mellom apati og håp: Min rolle i møte med miljø- og klimautfordringene

Når arter forsvinner, havet forsøples og klimaet endrer seg; hva kan jeg gjøre? Trenger vi mer kunnskap og teknologi eller trenger vi visjoner, samarbeid, tro og håp? Og hva er din rolle i dette? Vi spør en kirkeleder, en håpsbygger, en kunnskapsformidler, en religiøs nettverksbygger og en ung aktivist som vil forandre verden.

Samtaledeltagere:
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke
Anne Skauen/ Solveig Egeland, Håpets katedral
Anders Bjartnes, Norsk Klimastiftelse
Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL
Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker

Samtalen ledes av Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør i avisen Vårt Land

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

16.30: Rom for refleksjon: Preses møter unge prester

Hvordan er det å være ung prest i dag? Hvordan har presterollen - og kirkens forhold til samfunnet rundt - endret seg? Hva kan unge prester i dag ta med seg, og hva må de gjøre annerledes?

Thor Haavik ble ordinert til prest høsten 2020 og er kapellan i Salhus menighet i Bergen.

Christine Josephine Andreassen ble ordinert til prest sommerent 2021 og er kapellan i Ris menighet i Oslo.

Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke og har tidligere hatt en rekke lederstillinger i kirken nasjonalt og internasjonalt. Han ble ordinert til prest i 1988, før noen av prestene han møter i denne samtalen ble født.

Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

 

Torsdag

08.30: Kirkens Nødhjelp: 600 milliarder dollar og global utvikling

Statlig myndigheter mister omlag 600 milliarder i skatteunngåelse og -unndragelse.
Hvordan kan politikerne stoppe denne lekkasjon av penger som kunne finansiert skole, vaksiner og andre velferdsgoder?
 

11.00: Helt ærlig om det livssynsåpne samfunnet

Det er en drakamp mellom det livssynsnøytrale og det livssynsåpne, både i politikken og i samfunnet. Debatten rundt id-feiring på NRK og studentprestenes plass på NTNU er bare to eksempler fra det siste halvåret.

Vi inviterer til samtale om hvordan vi kan bygge et livssynsåpent samfunn som inviterer mennesker inn i fellesskap med hele seg, sin tro og identitet.

Helt ærlig er et dialogkonsept utviklet av Ungdom i Bøler kirke sammen med KFUK-KFUM Norge, med midler fra Oslo bispedømmeråd og kirkerådet

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

13.30: Kirkens rolle i beredskaps- og krisearbeid

Kirken er, i større grad enn mange er klar over, en del av Norges beredskap både nasjonalt og internasjonalt. Klarer vi å være et møtepunkt og en støtte for hele lokalsamfunnet, uavhengig av tro?

Samtaledeltagere:

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
Jakob Furuseth, sokneprest i Gjerdrum
Line Kvalvaag, sjømannsprest/beredskapskoordinator, Sjømannskirken
Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet

Samtalen ledes av Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt i KA.

Arrangeres i samarbeid med KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

16.30: Rom for refleksjon: Meningen med livet

Hva er meningen med livet? Er meningen med livet å oppnå lykke? Er det nok å bare oppleve mening, eller må det noe mer enn bare opplevelsen til for at livet skal være meningsfullt? Er meningen med livet noe som varierer fra individ til individ, eller er det mulig å enes om et svar på spørsmålet?

Biskop Stein Reinertsen møter filosof Einar Duenger Bøhn til samtale om meningen med livet. Magne Vik Bjørkøy leder samtalen.

Samtalen strømmes på Kirkeskipets Facebookside

 

For detaljert program og informasjon, se Kirkeskipets Facebookside. Det vil også bli lagt ut informasjon på Arendalsuka.no. 

Håper vi ses i Arendal!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"