Den norske kirke har behov for medarbeidere. Her er mulighetene mange. Kirken trenger en som deg.

Ansatte forteller

Slik formet Kjersti sin presterolle Misjonsprest i Estland var Kjersti Gautestad Norheims første jobb som nyutdannet prest. Men hvordan skulle hun klare å formidle et budskap på et språk hun ikke kunne? Les Kjerstis historie her
Ein relasjonsbyggjar For Arild Tjørve var det eit enkelt val: Han ville bli diakon framfor prest, for å kome enda tettare på folk. Les Arilds historie her
Folkelig forkynnelse En dans mellom pedagogikk og teologi. Slik er kateketyrket for Knut-Helge Badendyck Møller. Les Knut-Helges historie her