Bekkelaget og Ormøy menighet

Kontaktinformasjon for Bekkelaget og Ormøy menighet

Bekkelaget kirke

Sandstuveien 15

1178 OSLO                 

Ormøy kirke

Ormøybakken 4B

0198 OSLO

Menighetskontor:

Sandstuveien 15 1178 OSLO 

Kontortid: Tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00

Telefon: 23 62 98 70

Mail: post.bo.oslo@kirken.no

Kontonr: 1609.04.41845

Org. nr: 971 282 231