Ebrev til menighetene

Fra de nasjonale organer i Den norske kirke sendes av og til ebrev om saker menighetene må være orientert om. Nedenfor er pdf-utgaver av ebrevene.

Lesetilgangen til Kirkebakken fortsetter å være gratis - 21. juni 2017

"Martins lille KateQuizme" tilbys gratis til menighetene - 13. juni 2017
>> Informasjon om bestilling

Invitasjon til alle menigheter om å være med å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel den 24. september til 1. oktober 2017. - 18. mai 2017

Når blir de nye liturgiene fra Kirkemøtet 2017 tilgjengelige? - 7. april 2017

Høring - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister - 31. mars 2017
>> Se høringsdokumentene her

Høring - Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet - 28. mars 2017
>> Se høringsdokumentene her

Orientering om kommunikasjonstiltak for å rekruttere til konfirmasjon i 2018. - 24. mars 2017
>> Vedlegg: Kampanjeinformasjon - Konfirmant 2018

Informasjon om endringene 1. januar 2017 - til bruk ved gudstjenesten 8. januar (eller en annen gudstjeneste ved starten av 2017) - 22. desember 2016
>> Nynorsk    >> Bokmål

Registrering av skattefrie gaver og kirkelige handlinger 2016 – frister ved årsavslutning - 16. desember 2016

Den norske kirke - virksomhetsoverdragelse 1. januar 2017 og konsekvenser for fakturamottak - 6. desember 2016

Trosopplæring i Den norske kirke - endring i mentortjenesten - 30. november 2016

Materiell til Menneskerettighetssøndagen 2016 Retten til et liv uten vold - 30. september 2016

Viktig intern informasjon ang. publikums tilgang til egne opplysninger i kirkens medlemsregister ved pålogging gjennom ID-porten. - 10. august 2016

Kurs i De kirkelige registrene våren 2016 - 18. mars 2016

Norsk koralbok bind 3 - prosjektet Norsk salmebok 2013 fullført - 4. februar 2016

Endringer i årsstatistikkskjemaet fra 2016 - 14. desember 2015
- Last ned hele orienteringen her

Oppfordring til å ta opp flyktningsituasjonen på gudstjenestene på menneskerettighetssøndagen 6. desember 2015 - med liturgiske byggeklosser - 13. november 2015

Orientering om flyktningsituasjonen - 8. oktober 2015

Støtt TV-aksjonen 2015 - 23. september 2015

Etter Kirkevalget 2015 - Takk for stor innsats! - 16. september 2015

Håndtering av forhåndsstemmer før og etter valgtinget - 10. september 2015

Forbedring av kvaliteten i Den norske kirkes medlemsregister - intern høring til de kirkelige fellesrådene - 7. september 2015

Utsendelse av valgkort – oppfølgingsinformasjon til menighetskontorene - 11. august 2015

Rapportering av antall deltakere i kirkelige gravferder opphører  - 18. juni 2015

Om anskaffelse av supplerende ark til gudstjenestepermen - 8. juni 2015

Ta inn Klimapilegrimens bønn i forbønnen søndag 7. juni! - 27. mai 2015

Veivalg for fremtidig kirkeordning - Høringsnotat - 23. februar 2015

Justeringer av tidsplanen for evaluering av gudstjenestereformen - 21. januar 2015

En gyllen sjanse til å følge opp salmegleden - 5. desember 2014

Oppfordring til ekstraordinært offer - 20. oktober 2014

Endringer i De kirkelige registre (medlemsregister og eKirkebok) -  5. februar 2014

Informasjon om markering av trosopplæringsreformen i gudstjeneste 2014 - 10. januar 2014

Integrasjon mellom lokale fagsystemer og eKirkebok - 19. desember 2013

Veiledning om utforming av skråstilte stolaer for diakoner - 10. desember 2013

Veiledning om bruken av liturgisk musikk - 4. desember 2013