Haugesund kirkelige fellesråd

Ønsker du å vite hva som skjer i menighetene?

Velg MENIGHETER fra menyen øverst, og finn ut mer om Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter.


Sitat

I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Visjon for Den norske kirke i Haugesund

Gravferd i Haugesund

Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Her finner du blant annet informasjon om ukens seremonier, veiledning ved dødsfall og lover og vedtekter i forbindelse med gravferd.

Les mer

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post@haugesund.kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30