Hoeggen menighet

Sitat

Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i glederop, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til.

Jesaja 49,13


Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30