Kirkemøtet

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2017: 25.-31. januar - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg gerd.karin.roseg@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40