Søk støtte til tiltak om misjon og trosopplæring

Har du gode ideer men savner midler? SMM (Samarbeid menighet og misjon) utlyser i 2020 et utviklingsstipend. Menigheter med en misjonsavtale kan søke støtte til tiltak i menigheten som bidrar til at misjon og misjonsavtalene konkretiseres i trosopplæringen. Søknadsfrist for SMM-stipendet 2020 er 25 juni.

Døpt inn i en verdensvid kirke
Dåp, trosopplæring og misjon henger sammen. Misjon er en sentral dimensjon i trosopplæringen. Plan for trosopplæring sier bl.a.:” Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag.” Trosopplæringen skal gi de døpte erfaring av å høre til i et verdensvidt felleskap, og den skal gi kjennskap til, og engasjement for, kirkens internasjonale arbeid.

Misjon er å dele
Å tilhøre kirken er å tilhøre et dele-felleskap. Gjennom misjonsavtalene kan dette konkretiseres. Men hvordan? Flere menigheter savner konkrete opplegg på hvordan misjon kan bli integrert i tiltak som Lys Våken, Tårnagent, babysang, konfirmant-undervisningen, barnekor- og musikkarbeid i menigheten, ungdomsgruppe, e.l.
Vi søker etter menigheter med gode ideer og tiltak som de er villige til å prøve ut eller videreutvikle- og til å dele dem med andre menigheter etterpå.

Hensikten med stipendiet
Samarbeid menighet og misjon (SMM), som er samarbeidet mellom Den norske kirke og 7 misjonsorganisasjoner, utlyser et stipend på kr 50.000. Hensikten med stipendet er å stimulere menigheter til å gjøre misjonsprosjektet til en ressurs i trosopplæringen. Alle menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med én av misjonsorganisasjonene i SMM kan søke. Disse misjonsorganisasjoner er med i SMM:

Areopagos, Den Norske Israelsmisjon, HimalPartner, Det Norske Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen og Stefanusalliansen.

Søknadskriterier for stipend 2020
Menigheter som ønsker å utvikle konkrete opplegg for hvordan misjon kan bli integrert i trosopplæringen blir prioritert. Det legges vekt på at oppleggene som utvikles kan brukes av andre menigheter i ettertid og gjøres tilgjengelige på www.ressursbanken.no

I vurderingen av søknadene vil en legge vekt på følgende generelle kriterier i prioritert rekkefølge

 • Kreative, nyskapende ideer som en vil prøve ut.
  • God og tydelig sammenheng mellom idé, trosopplæringstiltak og menighetens misjonsprosjekt.
  • Tiltak som fører til bred involvering av flere grupper/arbeidslag/aktiviteter i menigheten.
  • God kontakt/samarbeid med misjonsorganisasjonen menigheten har inngått misjonsavtale med.
  • God synlighet og kommunikasjon på menighetens nettsider og i sosiale media av tiltaket.
  • Nedslag i gudstjenesten (med internasjonalt preg).
  • Fokus på enhet og gjensidighet med kirker i andre land.
  • Skape engasjement og utfordre til tjeneste.
  • Formidle en levende tro

I tillegg ser vi etter disse kriteriene:

 • Realisme/gjennomførbarhet
  • Tydelig plan for gjennomføring, inkludert budsjett.
  • Søknaden skal være godkjent av menighetsråd ved daglig leder.

Betingelser

- Det må framgå av søknaden hva stipendet konkret skal brukes til. Dersom tiltaket inngår som en del av en større satsning i menigheten, må dette gå tydelig frem av totalbudsjett hva stipendmidlene tenkes brukt til.

- Stipendmidler kan ikke brukes som lønn til ansatte el.l.

- Menigheten forplikter seg også til å lage en aktivitetsrapport på 2-4 sider med regnskapsrappoversikt. Frist for dette blir gitt i tildelingsbrevet. Rapporten skal kritisk vurdere gjennomført prosjekt og gjøre rede for hvordan menigheten vil arbeide videre med misjon i trosopplæringen.

- Menigheten forplikter seg på å dele ideene som de har prøv ut med andre

Alle som har misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene kan søke. Vi oppfordrer også til å ta kontakt med den misjonsorganisasjonen menigheten har avtale med, og/eller misjonsrådgiveren i deres bispedømme, med tanke på å samarbeide om å definere/utforme prosjektet.

Det deles ut midler én gang pr år. En menighet kan bare motta stipendet én gang. Søknadsbeløpet begrenses oppad til kr 50 000. SMM forbeholder seg retten til å dele stipendet mellom flere menigheter dersom de mener det gir en bedre.

Søknad

Søknadsfristen for 2020 er 25. juni.
Søknaden sendes til post.kirkeradet@kirken.no med kopi til kh558@kirken.no

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"