Samarbeid menighet og misjon - SMM

Samarbeid menighet og misjon er et samarbeid mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. Vi arbeider for at lokal og global misjon skal bli en integrert del av hele menighetens liv.

SMM er organiser gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i bispedømmene.

Drift og oppfølging besørges av misjonsrådgiverne i bispedømmene og daglig leder i Mellomkirkelig råd.

Gjennom Samarbeid menighet og misjon er Den norske kirke med i et stort nettverk av misjonsarbeid i over 40 land.

Sitat

"Sammen om Misjonerende Menigheter" - hvor evangeliet frigjør mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt

Visjonen til SMM (Samarbeid menighet og misjon)