STRATEGIPLAN 2019-2020 FOR SMM

Visjon

Sammen om misjonerende menigheter – hvor evangeliet frigjør og utruster mennesker til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt.

 

Formål

Å styrke engasjementet for bibelsk fundert og helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter.

 

Strategiske fokus i perioden

1. Utfordre alle døpte til disippelskap og etterfølgelse: «Søke Kristus, dele troen og vise omsorg for vår neste og skaperverket» (KM-sak 07/12 1a)

2. Øke eierskapet til helhetlig misjon i Den norske kirke gjennom å gjøre Jesus kjent og bidra til forandre verden i tråd med FNs bærekraftsmål.

3. Styrke samarbeidet mellom organisasjoner og menigheter gjennom misjonsavtalene:

  • alle menigheter i alle bispedømmer har en samarbeidsavtale med en eller flere av SMM-organisasjonene enten alene eller sammen med andre menigheter.
  • øke de økonomiske bidragene i samarbeidsavtalene med 10 prosent årlig per menighet

4. Utvikle og etablere felles arenaer og verktøy for læring, inspirasjon og utrustning til misjon gjennom samarbeid mellom organisasjonene og menighetene.

5. Videreutvikle SMM for å realisere vår felles visjon i en ny tid.

 

Rolleforståelse

SMM vil være et bindeledd mellom:

  • Lokalt og globalt arbeid i Den norske kirke
  • Den norske kirke og SMM-organisasjonene
  • Teori og praksis når det gjelder misjon

 

Strategiplanens bruksområde

1. Planen er retningsgivende for det nasjonale samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene som deltar i SMM.

2. Planen er retningsgivende for de årlige handlingsplanene i SMM-utvalgene, SMM-utvalget rapporterer årlig til SMM sentralt om resultatet av det regionale samarbeidet.

3. Planen er en ressurs for bispedømmenes årsplaner, for å styrke den misjonale dimensjonen i Den norske kirke.  De regionale SMM-utvalgene kan involveres i bispedømmenes planprosesser i den grad dette er ønskelig.

 

Verdier for SMM-samarbeidet

For å realisere vår felles visjon legger vi vekt på å være tydelige på eget standpunkt, respektere hverandre og være åpne for mangfold.

 

Vedtatt i SMM-rådet 26.09.2018

 

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"