Her arbeider organisasjonene tilknyttet SMM

De sju organisasjonene i SMM arbeider i nærmere 50 land i verden. Se nærmere detaljer i boksen nedenfor.

Å vitne om Jesus og være en ambassadør for Guds rike gjøres på mange måter.

Misjonsarbeid i dag vil si aktiviteter innenfor et bredt felt:

Anti-korrupsjon, arbeid og inntekt, bibeloversettelse, bibelstudier, bistandsarbeid, evangelisering, fred og forsoning, funksjonshemmede, helse, jordbruk, kulturarbeid, ledertrening, kvinners rettigheter, matsikkerhet, media, menighetsarbeid, minoriteter, religionsdialog, samfunnsutvikling, skole, trosfrihet, undervisning, urfolk, utdanning ...

Artikkelsnarveger