Vær noe for andre

Fra 13. mars går 40 000 bøssebærere for å samle inn penger til Fasteaksjonen 2016.

Søndag 13. mars går startskuddet for Fasteaksjonen 2016, som Kirkens Nødhjelp står bak. 40 000 bøssebærere, mange av dem ungdom, vil gå rundt og samle inn penger. I år går pengene spesielt til katastrofearbeidet til Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen er på plass i Syria, Serbia, Nord-Irak, Sør-Sudan og mange andre land. Klimaendringene fører til større og verre katastrofer, og oftest er det de fattigste som blir hardest rammet. Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konflikt.

- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp til fasteaksjonen.no.

- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Helland.

Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, engasjerer seg også sterkt i klimasaken.

- Mennesket har et særlig ansvar for å ta vare på skaperverket, både skaperverkets skjønnhet og som vilkår for alt liv på jorden. I begge skapelsesberetningene gir mennesket et særlig ansvar. Dette er en viktig del av menneskets ansvar, og kirkens oppgave har vært å utfordre beslutningstakerne. I tillegg kommer rettferdighetsdimensjonen, der det er de fattige som rammes hardest. Vi kan ergre oss over milde vintre, men det truer ikke livsvilkårene våre, sier hun til Kirkens Nødhjelp-magasinet.

I år er det også laget en Fasteaksjonen-film, som er spesielt rettet mot konfirmanter. Filmen "Vær noe for andre" kan du se her:

Du kan bidra til Fasteaksjonen både ved å gi penger og ved å være bøssebærer. Ta kontakt med din menighet hvis du vil bli bøssebærer. Du kan også gi gave direkte på www.fasteaksjonen.no