Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Biskopens rolle

Biskopen skal føre tilsyn med den kirkelige virksomheten i bispedømmet. Hun er den øverste lederen av prestetjenesten i bispedømmet, og har arbeidsgiveransvar for prestene. Biskopen er prostenes nærmeste overordnede. Prostene er biskopens medhjelpere i ledelse av bispedømmet.

For å ivareta tilsynet reiser biskopen på visitas i sokn og fellesrådsområder, etter et visitasreglement fastsatt av Bispemøtet. I hovedsak går tilsynet ut på å støtte, rettlede og oppmuntre  kirkelige råd og ansatte.

Noen av biskopens mange oppgaver:

  • Sørge for samordning med virksomhetene i de kirkelige rådene, og føre tilsyn med at de gjør arbeidet sitt i lojalitet med den evangelisk-lutherske lære.
  • Se til at prestene forvalter sakramentene, dåp og nattverd, og forkynner og lever i overensstemmelse med den kristne tro.
  • Se til at kateketer, diakoner og kantorer som er vigslet til tjeneste i kirken virker og lever i samsvar med løftet de har gitt.
  • Når det er nødvendig,  gi bindende pålegg vedrørende tjenesten prester og andre kirkelig ansatte gjør.  Hun kan også treffe vedtak etter søknad om at en person kan bli løst fra retten til å utøve prestetjeneste.
  • Ordinere nye prester og vigsle diakoner, kateketer og kantorer. Forut for vigslingen har hun samtaler med den enkelte, for å avklare om de er egnet for tjenesten, at de har kjennskap til kirkens oppdrag, og at de oppfyller kravene det innebærer å motta kirkens vigsling.
  • Beslutte hvor mange gudstjenester det skal holdes i det enkelte sokn.
  • Føre tilsyn med bruk av kirkene og avgjøre klager på bruk og utlån av dem.
  • Vigsle kirker som er godkjent av departementet.

Biskopen er forpliktet på mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke.

Biskopen møter fast i
- Bispemøtet. Som regel tre møter i året
- Den norske kirkes Lærenemnd
- Hamar bispedømmeråd
- Det årlige Kirkemøtet

Biskopen har faste møter med prostene i bispedømmet (Prostemøtet), med representanter for de ansattes fagorganisasjoner (Kontaktmøtet) og med representanter for kirkevergene (Kirkevergelagsmøte). Hun besøker jevnlig utdanningsintstitusjonene for prester.

Domprosten er biskopens faste stedfortreder.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"