Jobb hos oss

Hvorfor bli prest, tenker du kanskje? Og hvorfor skulle jeg søke jobb i Hamar bispedømme?

Thomas Tinglum, sokneprest i Mo og Sand, tror at det å være prest for mange virker som veldig sært. - Å jobbe som prest, å være prest, er liksom litt eksotisk og rart. «Nei,er du prest – så morsomt» kan folk finne på å si, men så tar de seg litt i det og legger til «er ikke det veldig utfordrende?» «Jo» svarer jeg da. For det er veldig utfordrende til tider. Mange vanskelige menneskemøter, mange situasjoner der en ikke helt vet hvordan ting går, mange dager som blir helt annerledes enn det en tenkte. Det er nye situasjoner som man kanskje ikke vet om man behersker, så er det mennesker i dyp sorg og mennesker i gledesrus – om hverandre. Og gjennom det hele, ansvaret og velsignelsen det er å få bære med seg et Gudsnærvær til mennesker. For det er det store. Presten er satt til og utrustet til oppgaven. Vi er gitt trening og kirkens kall om å bære det frem; løfte om at vi aldri er alene. At vi i livet, selv om det kan oppleves ensomt, aldri er alene.

Alltid er vi omfattet av Guds kjærlighet, fra evighet og til evighet. Hvor ellers kan man ha dette som hverdag på jobben!

-Jeg arbeider fortsatt i menigheten jeg kom til like etter studiene, og jeg er blitt varmt mottatt, sier May Ingunn Thorleifsdotter som er sokneprest i Fåberg. Jeg har fått lov å være meg selv og bli fortrolig med sokneprestrollen. Frivillige i menigheten har gitt god støtte og vi har samarbeidet godt. Det har vært en bratt læringskurve og jeg må innrømme at det ikke bare har vært lett. Jeg setter stor pris på selvstendigheten i arbeidet. Jeg kan i stor grad tilrettelegge hverdagen slik det passer meg og min familie. Jeg har også lært meg å være nøye med fridagene. Stillhet, rekreasjon og fri er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb. Det er en grunn til at Gud gav oss en fridag i uka.

Ingen yrker er perfekte, og jeg kjenner på utfordringer ved det å være prest. Men de gode opplevelsene oppveier dette. Jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe annet!