Minnemarkering på Helgøya - 75 år etter den hemmelige ordinasjonen 2. juli 1944

Praktisk informasjon

Dato:30.6.2019

Tid:11.00

Sted:Gudstjeneste i Helgøya kirke. Minnemarkering på Bjørkvang.

Arrangør:Hamar bispedømme, Nes og Helgøya menighet, Historielaget, Tor Johan Sørensen Grevbo og Torleiv Austad - etterlatte etter ordinander

Den 2. juli 1944 ble 18 teologiske kandidater i stor hemmelighet ordinert til prester i Helgøya kapell. Ordinasjonen ble utført av biskopen i Hålogaland bispedømme, Wollert Krohn-Hansen, som av de politiske myndigheter var forvist til Helgøya.

Denne viktige og dramatiske ordinasjonen på Helgøya er enestående i norsk kirkehistorie.

Den 30. juni 2019 inviteres det til minnemarkering, med gudstjeneste i Helgøya kirke kl. 11.00, med påfølgende måltid og minnemarkering på Bjørkvang, et forsamlingshus i nærheten av kirken.

Familiene til ordinandene, biskopen og prestene som deltok i ordinasjonen i 1944, ønskes spesielt velkommen til minnemarkeringen. Men både gudstjenesten og samlingen etterpå er åpen for alle.


Av praktiske årsaker er det fint å være forberedt på omtrent så mange som kommer. Du kan melde deg på til Hamar bispekontor, på epost hamar.biskop@kirken.no eller telefon 62 55 03 50 innen 10. juni.Bildet er laget til minnemarkeringen, av Ørn Bardur Jonsson ©