Møte i Hamar bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Dato:21.2.2018

Sted:Hamar bispedømmekontor

Arrangør: