Ordineres 60 år etter Bjerkås

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2021 - kl.18.00

Til:14.3.2021 - kl.21.30

Sted:Hamar domkirke

Arrangør:

Marte Holm Simonsen ordineres 60 år etter at Ingrid Bjerkås ble ordinert som norges første kvinnelige prest. 

Etter ordinasjonen blir Holm Simonsen kapellanvikar i Hamar domprosti. Hun har vokst opp i Ottestad og har bodd i Hamar før studiet i teologi ved Universitetet i Oslo. Hun har også et årsstudium på forfatterlinja til Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Både domprosten i Hamar, Kirsten Almås og biskop Solveig Fiske vil delta i ordinasjonsgudstjenesten. I tillegg vil disse medvirke:

  • Domkantor Trond Våge
  • Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved det teologiske fakultet
  • Anne Anita Lillebø, ledende studentprest i Oslo
  • Valborg Orset Stene, samtaleprest i Oslo Domkirke
  • Johanne Gram-Nilsen, sokneprest i Brøttum

Gjennom ordinasjonen vigsles en ny medarbeider til å forkynne Guds ord, forvalte sakramentene, dra omsorg for hvert medmenneske i sjelesorg
og skriftemål, samt veilede og formane til en levende tro på Kristus. 

Marte Holm Simonsen har engasjert seg også utenfor prestestudiet. Hun har ledet Oslo Kristelige Studentforbund, og vært studentrepresentant i fagforeningen Presteforeningen og i Norsk Kvinnelig Teologforening. Hun har også jobbet som redaksjonssekretær i magasinet Nytt norsk kirkeblad, og har hatt ansvar for prekenstoffet der. I tillegg har hun vært kirketjener og frivillig som klokker i Oslo domkirke.

 

Marte Holm Simonsen blir kapellanvikar i Hamar domprosti. Foto: Marius Græsby.