Visitas Ringsaker

Praktisk informasjon

Fra:6.9.2022 - kl.00.00

Til:2.10.2022 - kl.00.00

Sted:Ringsaker

Arrangør:

Visitasen i Ringsaker er utsatt to ganger på grunn av usikkerhet knyttet til koronapandemien.

Nå er visitasen utsatt til 2022.

Nærmere program kommer.

 

 

Slik opplevde et barn i Ringsaker besøket fra biskopen i 2011. Foto: privat