Beredskapstelefoner i prostiene

Beredskapsordningen gjelder fra kl. 1700 på hverdager til kl. 0800 påfølgende morgen, samt på lørdager, søndager og helligdager. Se beredskapstelefonnummer nedenfor.

Hamar domprosti: Tlf. 95 48 17 99.  Hamar, Løten og Stange kommune.

Ringsaker prosti: Tlf. 90 08 11 90. Ringsaker kommune.

Solør, Vinger og Odal prosti: Tlf. 97 62 73 75. Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Våler kommuner.

Sør-Østerdal prosti: Tlf. 95 19 89 29. Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot kommuner.

Nord-Østerdal prosti: Tlf. 90 09 29 04. Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner.

Nord-Gudbrandsdal prosti: Tlf. 41 48 14 57. Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Sel, Skjåk og Vågå kommuner.

Sør-Gudbrandsdal prosti: Tlf. 95 43 76 13. Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Øyer og Tretten kommuner.

Toten prosti: Tlf. 99 55 44 81. Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner.

Hadeland og Land prosti: Tlf. 95 46 07 84. Gran, Jevnaker, Lunner, Nordre Land og Søndre Land kommuner.

Valdres prosti: Tlf. 95 46 59 99. Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner.


Når det ikke er beredskapsvakt
Når det ikke er beredskapsvakt, kontakt lokal prest eller prost. Kontaktinformasjon til prostene finner du her.


Om prestenes beredskapsordning
Prester som har beredskap, skal gå med dødsbudskap, forestå soknebud og utøve sjelesorg i situasjoner der det ellers ville medføre fare eller unødig belastning å utsette tjenesten.


Ved større ulykker, katastrofer eller kriser
Melding om større ulykke, katastrofe eller krise oppstått i bispedømmet meldes til

  • Stiftsdirektør Freddy Knutsen - telefon +47 476 11 855
  • Biskop Solveig Fiske - telefon +47 958 24 624

Om beredskap og beredskapsplaner i krisesituasjoner.