Begravelse

Ved livets slutt minnes vi den døde med en seremoni der vi takker for livet og overlater den døde til Gud. Døden kan være vanskelig for oss som er igjen. De ansatte i kirken der du bor kan være med å hjelpe etterlatte på vegen gjennom sorgen.

Når våre nærmeste dør, må de etterlatte forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. I lenkene under finner du svar på noen viktige forhold som det er greit å kjenne til for gravferd.

Det er menigheten lokalt som svarer på spørsmål om begravelser.