Sokneprestens rolle

Oslo Bispedømme ønsker å vektlegge sokneprestens rolle og oppmuntre til å utøve ledelse i den daglige dialog og omgang med stab og frivillige.

Soknepresten er gitt et helhetlig pastoralt lederansvar for menigheten. Ihht kirkelovens § 6 har soknepresten sete i menighetsrådet. Det innebærer at soknepresten har et særlig ansvar for å bidra til strategisk og åndelig ledelse gjennom denne funksjonen. Sokneprestens rolle i menighetsrådet sammenholdt med Tjenesteordningen for menighetsprester (§§ 8 og10), innebærer å bidra til enhet og samhold i alt som har med menighetens liv og virke å gjøre.  Denne helhetlige ledelsen utøves ved sokneprestens nærvær med sine medarbeidere, i samtaler og gjennom det soknepresten fokuserer. Det handler om å være seg bevisst sin rolle som åndelig leder og ha oppmerksomhet på og fremelske det viktigste. Prestens livsførsel, forkynnelse og evne til å se og inspirere andre er viktig for å bygge opp tillit som leder. Det er i tillegg viktig å være kjent med regelverket som gir soknepresten rett og plikt til å lede (se fotnotene). I det følgende er det gitt en kortfattet beskrivelse av de moment som forventes ivaretatt av soknepresten slik at pastoral ledelse kan realiseres i det daglige.

 

Soknepresten:

  • Står under prostens ledelse.
  • Inngår i helhetlig ledelse av menigheten sammen med menighetsråd og daglig leder/menighetsforvalter. Det innebærer å bidra til å bygge holdninger og kultur for samhandling, gjensidig læring og fellesskap.
  • Leder prestetjenesten og gudstjenestelivet i soknet - uten å ha arbeidsgivers styringsrett eller prostens rett til å bestemme omfanget av gjøremål.

   • Soknepresten har ansvar for strategisk ledelse, fornyelse, utvikling og endring av prestetjenesten.
   • Soknepresten har «arbeidslederansvar».  Det handler særlig om arbeidsfordeling og arbeidsbelastning, om prestetjenesten i soknet og om personalomsorg.
   • Soknepresten har ansvar for å etablere faste møtepunkter med soknets øvrige prester og ta initiativ til temaer, samarbeid og fellesskap om prestetjenesten.  
   • Soknepresten har ansvar for å sette opp tjenestelister
  • Sitter i MR og AU og har der ansvar for strategisk og åndelig ledelse av menigheten i samarbeid med MR. Soknepresten har ansvar for å bidra til å lære opp nye MR og MR- ledere i deres rolle og oppgaver.
  • Sørger for samordning av prestetjenesten med menighetsrådets virksomhet.
  • Er kapellanens lokale arbeidsleder og en del av dennes tjenestevei.

   • Påtegner søknader (ikke stillingssøknader) og henvendelser til høyere myndighet/eventuelt får kopi.
   • Gjennomfører jevnlige samtaler med kapellanen/andre menighetsprester
  • Påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt
  • Bistår de prester en er nærmeste leder for i prioritering av arbeidsoppgaver og gir råd om andre tiltak ved for stor arbeidsbelastning. Tar initiativ til endring av arbeidsfordeling eller arbeidsbeskrivelse.
  • Gir samtykke til ordinert prest i Dnk som ikke er tilsatt i soknet/tjenestedistriktet, til å holde gudstjeneste, forrette kirkelige handlinger.
  • Har ansvar for kirkebokføringen og uttaler seg i samråd med MR i saker som har med utleie av kirker.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"