Møte i Oslo bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:17.12.2018 - kl.13.30

Til:17.12.2018 - kl.21.00

Sted:Bispegården, Oslo

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Julelunsj med staben og pensjonistene ved bispedømmekontoret fra kl.13.30, ordinært møte fra kl. 16.00