Møte i Oslo bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Dato:11.12.2019

Tid:16.30

Sted:Oslo bispegård

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Konstituering av nytt råd kl. 16.30 - 19.00.