Møte Oslo bispedømmeråd, heldagsmøte for kirkemøtesaker

Praktisk informasjon

Fra:8.4.2021

Til:8.4.2021

Sted:Bispegården, evt digitalt

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Sakspapirer legges ut på nettsiden.