Bispedømmerådet

Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet. Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Det samme gjelder vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon.

Bispedømmerådet 2016 - 2020 består av:

 • Jan Olav Olsen, Gjerstad, 65 år, Nominasjonskomiteens liste (leder)
 • Kjetil Drangsholt, Kristiansand,66 år, Åpen folkekirkes liste
 • Bergit Haugland, Kragerø, 51 år (Åpen folkekirkes liste)
 • Rønnaug Torvik, Bykle, 59 år (Nominasjonskomitéens liste)
 • Kai Steffen Østensen, Vanse, 21 år (Åpen folkekirkes liste)
 • Stian Berg, Skien, 26 år (Nominasjonskomiteens liste)
 • Thore Westermoen, (Nominasjonskomiteens liste)

I tillegg til dette består bispedømmerådet av:

 • Aud Sunde Smemo, 43 år, sokneprest i Kristiansand Domkirke (representant for prestene)
 • Geir Ivar Bjerkestrand, 62 år, organist i Grimstad (representant for andre kirkelige tilsatte)
 • Stein Reinertsen, Kristiansand, biskop

Følgende er varamedlemmer for medlemmer fra Nominasjonskomiteens liste:

 • Eva Marie Tokheim (1. vara)
 • Anna Kile
 • Sissel Anette Marthinsen

Følgende er varamedlemmer for medlemmer fra Åpen folkekirkes liste:

 • Karen Helene Bøhn Melhus (1. vara)
 • Naja Amanda Lynge Møretrø
 • Nils Martinius Justvik

Bispedømmerådets oppgaver

Bispedømmerådet hovedfokus er å vekke og nære det kristelige liv i menighetenene. Derfor er det en viktig oppgavene å fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.

Bispedømmerådet vedtar strategi og visjon for bispedømmet. For inneværende periode har bispedømmerådet vedtatt visjonsdokumentet for Den norkse kirke som sin visjon. Du kan lese mer om den her. 

Et av bispedømmerådenes viktige oppgaver er tilsetting av proster, prester og ansatte på bispedømmekontoret. De har også som oppgave å vedta regnskapet for bispedømmet.

Både biskop og bispedømmeråd leverer sine svar på høringer i tema som angår kirkens regelverk, eller der kirken kan bidra med etiske eller moralske innspill.

Rådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet.

Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet.

Stiftsdirektøren er daglig leder av rådets virksomhet. Sammen med resten av staben ved bispedømmekontoret forbereder han saker til rådsmøtene og følger opp rådets vedtak og føringer.

Bispedømmerådet har ca. åtte møter i året. I tillegg deltar de på det årlige Kirkemøtet.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Steinar Skomedal (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20