Luther glede

Praktisk informasjon

Dato:28.4.2018

Sted:Evje kirke

Arrangør:

Konfirmantmusikalen «Luther glede» vil fremføres av konfirmanter fra Evje og Hornnes i Evje kirke 28. april 2017 som en del av reformasjonsjubileet, og vektlegger i første rekke gledesbudskapet om nåden. Gjennom musikkdramatisering av utvalgte deler fra Martin Luthers liv og virke, vil aktørene i «Luther glede» ta i bruk flere deler av kirkerommet under fremføringen. Konfirmantene involveres både som sangere, tekstlesere og skuespillere, og innøvingen er lagt inn som en del av konfirmantundervisningen.